NYHET: Från den 1/7 2016 är A P Sten Sweden AB ny ägare till Emmaboda Granit AB. 

Emmaboda Granit bryter blocksten i tio stenbrott samt har en fabrik i Emmaboda för tillverkning av byggnadssten och gravsten. Företagets omsättning år 2015 var 130 MSEK och antalet anställda 83. Läs mer om företaget på deras hemsida: www.emmabodagranit.se

A P Sten är Sveriges största företagsgrupp specialiserad på natursten. Gruppens dotterbolag har egna resurser för brytning och försäljning av blocksten, tillverkning och försäljning av naturstensprodukter för både utom- och inomhusbruk samt försäljning och montering av gravsten.

SVIMPEX GRANIT bryter och säljer blocksten varav merparten exporteras. Materialen som bryts i sex stenbrott i södra Sverige är graniter, bland annat den svarta diabasen som är känd i hela världen för sin kvalitet.

NATURSTENSKOMPANIET är Sveriges ledande företag specialiserad på anläggnings- och byggnadssten. En komplett leverantör av natursten för utomhus- och inomhusbruk. Egna stenbrott och produktionsanläggningar, för graniter i nordöstra Skåne och kalksten på Öland, ger kompetens för alla steg i naturstensproduktionen. Den egna produktionen kompletteras med importerade produkter.

GRF GRAVSTENAR är Sveriges ledande leverantör av gravstenar. Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. GRF har egna försäljningskontor och ombud över hela landet.

Svenska dotterbolag:
Naturstenskompaniet
GRF Gravstenar
Emmaboda Granit
Svimpex Granit