Från den 1/1 2017  har de båda blockstensföretagen Emmaboda Granit och Svimpex Granit slagits ihop till Swimpex Granite. 

A P Sten är Sveriges största företagsgrupp specialiserad på natursten. Gruppens dotterbolag har egna resurser för brytning och försäljning av blocksten, tillverkning och försäljning av naturstensprodukter för både utom- och inomhusbruk samt försäljning och montering av gravsten.

SWIMPEX GRANITE bryter och säljer blocksten varav merparten exporteras. Materialen som bryts i 12 stenbrott i södra Sverige är graniter, bland annat den svarta diabasen som är känd i hela världen för sin kvalitet.

NATURSTENSKOMPANIET är Sveriges ledande företag specialiserad på anläggnings- och byggnadssten. En komplett leverantör av natursten för utomhus- och inomhusbruk. Egna stenbrott och produktionsanläggningar, för graniter i nordöstra Skåne och kalksten på Öland, ger kompetens för alla steg i naturstensproduktionen. Den egna produktionen kompletteras med importerade produkter.

GRF GRAVSTENAR är Sveriges ledande leverantör av gravstenar. Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. GRF har egna försäljningskontor och ombud över hela landet.

Du kan också köpa aktier AP Sten. Det är mycket att ta i när det gäller investeringar, men här på webbplatsen har vi gjort det enkelt att komma igång, även om du är nybörjare.