..
..
Plastic mortar for joint Product sheet no. 91 Description of work. 
 

This part is described only in Swedish language. 
Please don´t hesitate to contact us and we vill give you more informations.

 
Produktblad nr 91   
Teknisk data- och produkt-information.  
 
 Plastfogbruk vdw 800.
.
ARBETSBESKRIVNING FÖR EN VARAKTIG FOGFYLLNING MED vdw 800
1. 
Lägg ut gatstenen med lite mellanrum. Gatstensbeläggning blir efter fogning med vdw 800 både estetiskt tilltalande och gångvänlig.
2. 

Blås ren alla fogar och vattna ytan rikligt och noga. Klart för fyllning.

3. 
Detta är allt som behövs: 
Blandare, gummiskrapa, mjuk borste och vattenslang med reglerbart munstycke.
4. 
Blanda till fogbruket under 5 - 6 minuter i blandaren. Till en sats blandas en medföljande flaska vätska i samt en flaska vatten.
5. 
Applicera med gummiskrapa. Skrapa tills fogbruket fyller alla fogar. Spraya med vatten över hela ytan.
6. 
Sopa bort överflödigt vatten och fogbruk. Vid rekommenderad läggningstemperatur tar det cirka 12 timmar för fogbruket att hålla för gångtrafik.
.
Webmaster   [email protected]