..
 Information about the material
.
This part is for the moment described only in Swedish language. 
..
 
Natursten är ett material med många möjligheter, men också vissa bestämda begränsningar. Naturstenens mångfald av färgnyanser är en tjusning men också en risk. 
Det är därför mycket viktigt att det projekterande och producerande ledet förstår varandra.
 
Natursten har många egenskaper som inte kan beskrivas med ord eller återges i tryck. Stenens färg, struktur och textur och de olika ytbehandlingarna kan helt uppfattas endast genom stenprover. Vi ser därför gärna att våra kompletta provtavlor, med våra kvalitéer och bearbetningar kommer ut till alla projektled 
Förutom dessa "fasta" prover kan vi för t.ex. ett projekt tillhandahålla handprover, 11 X 7 cm, mycket snabbt. Prover i andra format kan också erhållas.
Eftersom bra konstruktionslösning och korrekt montering är avgörande för det slutliga resultatet, finns vår faktahandbok, för dem som föreskriver i dessa frågor. Faktahandboken kan rekvireras från oss.
    .
Webmaster   [email protected]