..
...
This part is for the moment described only in Swedish language.
Golvbeläggning, ÖG 3
Fogplattor av natursten inomhus. 
Flytande golv - läggning i cementbruk
 
Definition  
  
Med flytande golv menas att golvbeläggningen är skilt från den bärande konstruktionen medelst ett avskiljande glidskikt, vilket hindrar beläggningsskiktet att samverka mekaniskt med underlaget. Deformationsrörelser i det bärande underlaget kan ske utan att riskab-la spänningtillstånd uppstår. 
  
Användning  
  
Denna typkonstruktion bör användas där det finns risk för deformationsrörelser till följd av nedböjning i den bärande betongplattan eller andra rörelser i underlag. Råder tveksamhet mellan fast eller flytande golv, bör det senare väljas. 

Läggning i bruk kan endast används om tillräckligt höjdutrymme för bruk och plattor finns, dvs minst c:a 50 mm. 
Rörledningar o d får inte inkräkta på tjockleken på sättbruket.  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på undergolv, Stenplattor, Läggningsbruk, Golvvärme, Läggning, Fogning, Rörelsefogar, Sockel, Härdning - avstängning, Krav på färdigt golv, Skyddstäckning, Rengöring, Halksäkerhet .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]