..
...
This part is for the moment described only in Swedish language.
Trappbeläggning, ÖT 1
Trappbeläggning av natursten inomhus. 
Läggning i cementbruk
 
Definition  
  
Med trappbeläggning i cementbruk menas att plansteg monteras i 30 -40 mm cementbruk och sättsteg i ca 20 mm cementbruk ovanpå den gjutna trappstommen av betong. 
  
Användning  
Denna typkonstruktion användes då plats för sättbruk (och steg) finnes. Då denna typkonstruktion är att föredra framför montering i tunnskiktsmassa, bör trappstommen i betong förberedas så att utrymme för sättbruk och steg finnes..  
 
Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på underlag, Plan och sättsteg, Läggningsbruk, Montering, Fodindelning, Fogning, Trappsockel, Skurlist/ skurspår, Härdning - avstängning,  Skyddstäckning, Rengöring, Halksäkerhet ..Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]