..
......
 
 
Presentation   
    
LIGNE NOIRE means "the black line" and is inspired of the occurrence of black granite that is like black lines or veins trough the grey granite. Some of the veins are several miles long and from one to twenty or thirty meters wide.    
Ligne Noire produce, sells and develop art and handicrafts in black granite. We cooperate with artists, designers and skilled stoneworkers in matters of design, products, selling and marketing. 
 
 
 
Products   
    
Every piece of stone is unique. The initial point for every product is a piece of rough black granite. Trough sawing, cutting and several other operations, the stoneworker creates a piece of art or handicraft.   
  • Art 
  • Signs 
  • Gifts to employees and customers 
  • Company logotypes 
Rest of this part is for the moment described only in Swedish language. 

Så har diabasen kommit till   
    
Diabas ( av grekiska diabainein = genomtränga ) är stelnad magma från jordens inre. Det är en s.k. gångbergart där den flytande magman pressats upp genom jordskorpan i sprickor i urberget som bildats på grund av kontinentalförskjutningar för omkring 1 miljard år sen. Den är därmed den yngsta av våra stenarter och upptäcktes runt 1890 och är sedan dess välkänd över hela världen som "The Swedish black granit".   
Diabasen uppträder i området ( det s.k.  Stenriket ) kring den gamla landsgränsen mellan Danmark och Sverige - idag gränsen mellan Skåne Blekinge och Småland. Förekomsten här kallas "magnetit" och är unik i sin meterialsammansättning och sina egenskaper. Ju smalare linjen är ju finkornigare är den. Den är hård och tät, ca 30 % tyngre än vanlig granit, och kräver en speciell teknik att både bryta och förädla.   

Den svarta diabasen älskas av konstnärer, designers, arkitekter - därmed finns den representerad på konstverk, prydnadsföremål, fasader, inredningar och utsmyckningar världen över. Den är älskad för sina egenskaper och möjligheter i form och färg. Färgen kan genom olika bearbetningar variera i ett spektra från ljus-ljus grå till mörkaste svart. 
 
   
Verksamheten ingår i Vilshults Stensliperi.  
   
Telefon:+(46) 454 77 14 00  
Telefax:+ (46) 454 54 77 14 43  
E-mail:[email protected]  
Adress: Arkelstorpsvägen 11, S-290 62 Vilshult, Sweden 
.
Webmaster <a/  [email protected]