..
Described only in Swedish language
..
 
                                                                                                                              
 
Arkitekt/Konstnär:  Bengt Persson
Stenhuggare:  Evald Jonsson, Ewe Nilsson
Objekt:  Minneslunden, Hjärsås kyrkogård
Kvalité:  Skulptur tillverkad i Svart diabas, med handpolerad yta. Sockeln är tillverkad av Vångagranit. 
..
.
Webmaster  [email protected]