..
Described only in Swedish language
..
 
Arkitekt:  Helsted Mads Thompson APS,  
 Köpenhamn
Objekt:  Astra, Danmark A/S, Köpenhamn
Kvalité:  Röd B1, slipad och hyvlad 
 Grå G1, slipad och hyvlad 
 Flammig F, slipad och hyvlad 
 
.
Webmaster   [email protected]