..
Described only in Swedish language
.
 
Arkitekt:  Rörbaeck & Möller APS,   
 Köpenhamn
Objekt:  Trinitatis Kirke, Köpenhamn
Kvalité:  Grå G1, hyvlad  
 Röd B1, hyvlad 
 
.
Webmaster   [email protected]