A P STEN Blocksten
Beskrivning


Blocksten, granit och diabas, bryts i tio stenbrott. Svart diabas är en av de mer kända svenska diabaserna. Grön granit bryts i Glimåkra och röd granit, Vångagranit, i Vångaberget. Bjärlövsgraniten är en grå granit känd i markstenssammanhang. När den används till byggnadssten och gravsten går den under namnet Champagne. Blocksten exporteras till länder i Europa och i Asien. Dotterbolag finns i Polen och i Litauen.

Företaget ingår i A P STEN, som är Sveriges största företagsgrupp inom natursten. Gruppens företag har egna resurser för brytning och försäljning av blocksten, tillverkning och försäljning av marksten, tillverkning och försäljning av byggsten samt tillverkning, försäljning och montering av gravstenar.