.
 
 ..
Röd Vånga Granit Klicka på bilden nedan för att få en förstorad vy och olika bearbetnings- nyanser. Var beredd på något längre  överförings-  
tider!  
  
Tekniska Data
Böjhållf. Tryckhållf. Avnötning Vattenabsorption 
DIN  
52112
DIN  
52105
DIN 
52105
DIN 
52103
N/mm2 N/mm2 cm3/ 
50mm2
Vikt% Volym%
12,2 189 4,8 0,18 0,47
 
  
Webmaster   [email protected]