...
..
BLOCKSTEG Produktblad 30:  Råkilad Trappa 
Produktblad 31:  Krysshamrad Trappa 
Bra att veta om blocksteg
 
 
  

 
 

 

Så här räknar du ut trappors storlek och antal steg: 
 

Hur många steg? 
64 cm är ett normalmått, som varierar mellan 60-70 cm för personer i olika åldrar. 

Formel för steg utomhus: 
2 x sättstegshöjd + planstegets bredd = 64 cm. En lämplig höjd på steg utomhus är 15 cm. 
För trappor med barnvagnsramp eller liten lutning på slänten är lämplig höjd 13 cm. 

Exempel: 
Total höjd 135 cm, steghöjd 15 cm = 9 steg. Planstegets bredd blir då enligt ovanstående formel 34 cm + överlappning. Eftersom plansteget bör få en lutning på ca 1 cm framåt för att vattnet skall rinna av , så minskar man sättstegshöjden med 1 cm. Höjden på steget blir då bara 14 cm i detta exempel. 

Anmärkning: 
"Tjocklek" är en annan benämning för höjd. 
"Djup" är en annan benämning för bredd. 
"Sättsteg" är en annan benämning för framsida. 
"Plansteg" är en annan benämning för översida. 
 

 

 

 

Montering: 

Blocksteg lägges omlott ca 20 mm på sina "liggkanter". Trappans nedersta steg är tjockare än övriga och ev. plattbeläggning eller grusfyllnad lägges mot detta. Terrängtrappor med blocksteg lägges vanligen på en urbottning av grus en samkross, eller på sluttande betongplatta. Läggning direkt i grus eller kross kan utföras om det ej föreligger risk för sättning eller kraftig vattengenomströmning. Ingen fogning av horisontella fogar. Montering på betongplattor är det vanligaste utförandet. Plattan är oftast 50-100 mm tjock och gjutes direkt på ett väl packat, icke tjälskjutande material. Stegen monteras i cementbruk med jordfuktig konsistens som lägges endast i stegens kortändar och på 150 - 200 mm bredd. Detta för att skapa en bred kanal under stegen för avledande av vatten. Denna kanal kan fyllas med dränerande grus eller flis och måste ledas ut i ett dräneringsskikt i trappans nederände . Därmed undviker man frostskador i bruket och missprydande salt- /kalkutfällningar samt utestänger smådjur. Vid trappor som är bredare än 2 m delas stegen och fogarna förskjuts. Härvid bildas flera parallella kanaler. Räcken bör monteras vid trappans sida och ej i eller inom stegen. På så vis underlättas framtida justeringar och man slipper skador vid monteringen och vid rostsprängning från järnfästen. Som hjälp vid montering av räcken kan exempelvis balkar eller rör läggas tvärs igenom trappans underkonstruktion. I detta svetsas sedan själva räcket. Se skiss.

 

Märkning:

En trappa är uppdelad i tre olika stegtyper . Bottensteg, mellansteg och översteg. Som vi nämnt i texten ovan tillverkas det nedersta steget tjockare än de övriga samt utan liggkant på undersidan därför har vi valt att kalla detta för bottensteg. Stegen över bottensteget kallar vi för mellansteg. Dessa ser ut som bottensteget men är ej lika tjocka. Överst i trappan ligger översteget. Detta steg skiljer sig från mellanstegen genom att det ej finns någon liggkant på översida - bakkant samt att totalmåttet på stegdjupet är mindre. Vid montering av trappor är det viktig att rätt steg hamnar på rätt plats. Stegen märkes enligt märkritning eller med M.B.Ö. enligt skiss.
 
Webmaster   [email protected]