..
..
STENMURAR Produktblad 40: Blockstensmur  
Produktblad 41: Granitmur  
Produktblad 42: Granitmur, "Kvadermur"  
Produktblad 43: Granitmur, "Tjocksten"  
Produktblad 44: Beklädnadsgranit 
Produktblad 45: Granitmur, "L-stöd" 
Produktblad 46: Granitmur, "Kallmur" 
 
Produktblad nr 44 
Lämpligt material. 
Bjärlöv och Bohusgranit. Även andra granitsorter kan tillhandahållas.
 

 Beklädnadsgranit typ "Tunnsten". 
..

Ytbehandling. Synlig yta råkopp med max 50 mm knölar 
Baksida sågad 
Övriga sidor sågade. 
 
Mått.
 Höjd [mm]  mellan 200+/-3 och 500 +/-3
 Tjocklek [mm]  35 +/- 5
Längd, fallande längder 600 - 1500mm 
Slutstenar tillpassas vi monteringen.   
  
 Höjd [mm]  mellan 200+/-3 och 500 +/-3
 Tjocklek [mm]  35 +/- 5
Längd ca 400 + ca 200 mm  
 
Montering.  Vid frågor angående kramlor och montering kontakta exempelvis: 
- DEHA Skandinaviska AB 
- HILTI Svenska AB  
 
Pris. Begär offert.  
 
Övrigt. Stenar med synliga ändar samt sten runt fönster och dörrar specialtillverkas på begäran av beställaren. 
 
Observera. För att undvika missprydande utfällningar bör stenen monteras med kramlor och luftspalt.
 
Beklädnadsgranit 
Beklädnadsgranit typ "Tunnsten". Lämplig som sockel och fasadbeklädnad. 
En idealisk beklädnadsgranit för fasader med begränsad plats. Med en tjocklek på endast  
35 mm kan den enkelt monteras på husfasader, husgrunder eller bropelare utan att hänsyn behöver tas till övrig konstruktion. Den låga vikten, 120kg/kvm, möjliggör en montering för hand utan maskinell hjälp. Vid monteringen använder man kramlor som man fäster i underliggande betongskikt. Hörnstenens L-form (se lilla bilden) ger intryck av att det är  
20 cm tjock sten i fasaden. Fogen mellan stenarna fylls lämpligtvis med en elastisk fogmassa.
.. 
Webmaster   [email protected]