..
..
Kantsten 
Kantsten för gator tillverkas i huvudsak av granit. Kantsten delas upp i fyra olika typer; råkantsten och gradhuggen kantsten, med eller utan fas. Skillnaden mellan råkantsten och gradhuggen sten är att den förstnämnda är råhuggen med enbart grövre ojämnheter borthuggna. Den gradhuggna stenen har däremot en jämnare, krysshamrad yta. Gradhuggen kantsten används på platser där det ställs högre krav på kantstenens yta, som vid busshållplatser och i centrala stadsdelar. De fasade stenarna används vid t.ex. infarter. Samtliga typer av kantsten kan levereras såväl raka som i bågform med olika radier.
  
Täby centrum
Kantsten
Sektioner Benämning Betäckning SS-EN  
1343
Bredd B 
mm
Tot. Höjd H1 ± 20 H2 min. H3 min. Vikt kg/m ca
Råkantsten utan fas RV1 
RV2 
RV3 
RV4 
RV5 
RV6
150±10 
120±10 
110±10 
100±10 
100±10 
  75±10
300 
300 
300 
300 
260 
260
150 
150 
150 
150 
120 
100
60 
60 
60 
60 
60 
60
125 
100 
93 
88 
80 
60
  Råkantsten med fas RF1 
RF2 
RF3 
RF4
150±10 
120±10 
110±10 
100±10
300 
300 
300 
300
150 
150 
150 
150
60 
60 
60 
60
120 
95 
88 
83
Gradhuggen kantsten   
utan fas
GV1 
GV2
150±5 
120±5
300 
300
150 
150
100 
100
125 
100
Gradhuggen  
kantsten  
med fas
 GF1 170±5 300 150  100 135
Angivna toleranser avser dimensions- tolerans för klass 2. SIS 22.18.12 ersattes 2000-06-16 av SS-EN 1343
.
Webmaster   [email protected]