..
..
PARKBÄNK Produktblad 70, Parkbänk  
 
Produktblad nr 70   
Lämpligt material.   
Bjärlöv och Vånga.    
Även andra granitsorter kan tillhandahållas. 
 
 För utomhusbruk.
Ytbehandling. Översida  råkilad med tillsatta raka kanter. Max 10 mm knölar  
Undersida  råkilad  
Långsidor och kortändar råkilade med tillsatta raka kanter. 
 
Mått. Längd i överkant 300 mm,  
           i marknivå 300-350 mm.  
Bredd i överkant 150 mm,  
           i marknivå 150-200 mm.  
Höjd   synlig  450 mm,  
           total  650+50 mm. 
 
Pris. Begär offert.  
 
Vikt  80 kg / st
Sittbänk
Material

Utförd i ek.
Ytbehandling. Samtliga ytor hyvlade. Översidans kanter avrundade. Skålad sittyta. Behandlad två gånger med Binarolja. 
 
Mått. Längd  1750 mm. 
Bredd  350 mm. 
 
Vikt  Sittbänk plus 2 stycken bänkstöd: 200 kg / st.
 
Parkbänk  
För utomhusbruk. 
En mjukt formad ekbänk utgör överdelen av denna sittbänk. Bänkstöden tillverkas av råkilad granit med tillsatta raka kanter och svagt konformat utseende. Med dessa naturmaterial smälter parkbänken väl in i såväl parker som torgmiljöer. Ekbänken kan lätt monteras ner för t.ex. vinterförvaring eller inoljning. Bänkstöden kan sättas direkt i grus men bör sättas i jordfuktig betong.. 
..
Webmaster   [email protected]