..
... 
Golvbeläggning,ÖG1
Fogplattor av natursten inomhus. 
Fast golv  -  läggning i cementbruk
 
Definition  
  
Med fast golv menas att golvbeläggningen samverkar mekaniskt med den bärande konstruktionen. Rörelser kan ge spänningar mellan skikten. 
  
Användning  
  
Denna typkonstruktion bör endast användas på stabila underlag, där mycket små rörelser förväntas, dvs. formstabila underlag med ringa temperatur- och fuktförändringar, och där rörelser i underlaget kan upptas av rörelsefogar. 
Läggning i bruk bör endast används om tillräckligt höjdutrymme för bruk och plattor finns, dvs minst c:a 50 mm.  
 
Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på undergolv, Stenplattor, Läggningsbruk, Golvvärme, Läggning, Fogning, Rörelsefogar, Sockel, Härdning - avstängning, Krav på färdigt golv, Skyddstäckning, Rengöring, Halksäkerhet .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]