..
...
Fönsterbänk, ÖF 1
Fönsterbänk av natursten. 
Monterad i fönsternisch på fast underlag.
 
 
Definition  
  
Fönsterbänk som monteras i fönstersmyg på formstabilt underlag i cementbruk, tunnskiktsmassa eller sättlim samt ej formastabilt underlag i elastisk tunnskiktsmassa..  
  
Användning  
 

Denna typkonstruktion används då det finns fönsternisch. Fönsterbänken 
samverkar med underlaget. Finns det risk för rörelser i underlaget skall 
elastisk fästmassa användas. Stora fria språng skall undvikas.  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på underlag, Fönsterbänk,  Montering,  Rengöring, Underhåll  .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]