..
...
Fönsterbänk, ÖF 2
Fönsterbänk av natursten. 
Monterad friliggande.
 
 
Definition  

Fönsterbänkar som monteras på konsol, friliggande framför fönstret.  
  
Användning  

Denna typkonstruktion används då det ej finns möjlighet eller anses lämpligt 
att montera naturstensbänk i fönsternisch eller då man vill komplettera 
fönsterbänk i fönsternisch med en fönsterbänk även framför.  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på underlag - Konsoler, Fönsterbänk,  Montering,  Rengöring, Underhåll  .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]