..
...
Golvbeläggning, ÖG 2
Fogplattor av natursten inomhus. 
Fast golv  -  läggning i tunnskiktsbruk
 
Definition  
  
Med fast golv menas att golvbeläggningen samverkar mekaniskt med den bärande konstruktionen. Rörelser kan ge spänningar mellan skikten. Med läggning i tunnskikts-bruk menas att man använder en speciell fästmassa, som är avsedd för fastsättning av plattor i tunt skikt. 
  
Användning  
  Denna typkonstruktion användes på underlag av betong eller lättbetong, då stomkonstruktionen ej ger utrymme för sättbruk, som t.ex. vid ombyggnads- och renoveringsarbeten. 
När det gäller sådana utrymmen finns ibland inget val, på grund av platsbrist i höjdled, men finns det möjlighet till andra lösningar bör denna konstruktionen endast användas  på stabila underlag, där mycket små rörelser förväntas, dvs. formstabila underlag med ringa temperatur- och fuktförändringar. Betongunderlag får ej ha större kvarvarande krympningar eller långtidsdeformationer.  
 
Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på undergolv, Stenplattor, Läggningsbruk, Golvvärme, Läggning, Fogning, Rörelsefogar, Sockel, Härdning - avstängning, Krav på färdigt golv, Skyddstäckning, Rengöring, Halksäkerhet .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]