..
...
Golvbeläggning, ÖG 4
Fogplattor av natursten inomhus. 
Plattor i elastisk tunnsiktsmassa på ej formstabila underlag
 
Definition  
  
Med golv i elastisk tunnskiktsmassa avses att golvbeläggningen samverkar med underlaget, men beroende på den elastiska tunnskiktsmassan kan mindre rörelser få förekomma i underlaget, vilket också är den stora skillnaden mellan denna typkonstruktion och typkonstruktion ÖG2 - Fast golv, läggning i tunnskiktsmassa. 
  
Användning  
  Denna typkonstruktion bör användas där det finns risk för rörelser och vibrationer i underlaget, och då stomkonstruktionen inte ger utrymme för flytande golv med sättbruk.  
 
Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på undergolv, Stenplattor, Läggningsbruk, Golvvärme, Läggning, Fogning, Rörelsefogar, Sockel, Härdning - avstängning, Krav på färdigt golv, Skyddstäckning, Rengöring, Halksäkerhet .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]