..
...
Trappbeläggning, ÖT 2
Trappbeläggning av natursten inomhus. 
Läggning i  tunnskiktsmassa.
 
Definition  
  

Med trappbeläggning i tunnskiktsmassa menas att plansteg och sättsteg monteras i speciell fästmassa, som är avsedd för fastsättning  av plattor i tunt skikt.  
Plan- och sättstegen samverkar med en bärande konstruktion.  
  
Användning  
Denna typkonstruktion används då stomkonstruktionen ej ger plats för sättbruk, som t.ex. vid ombyggnads- och renoveringsarbeten. Finns det utrymme för cementbruk bör typkonstruktion ÖT1 användas. Finns det risk för rörelser och vibrationer i underlaget skall elastisk tunnskiktsmassa användas..  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på underlag, Plan och sättsteg, Läggningsbruk, Montering, Fodindelning, Fogning, Trappsockel, Skurlist/ skurspår, Härdning - avstängning,  Skyddstäckning, Rengöring, Halksäkerhet .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]