..
...
Väggbeklädnad, ÖV 1
Väggbeklädnad av natursten inomhus.
I cementbruk med eller utan hållarkramlor i torra utrymmen.
 
 
Definition  
  
Med denna typkonstruktion avses montering av naturstensplattor i cementbruk och med eller utan hållarkramlor på bärande bakmur i utrymmen utan krav på vattentäthet.  
  
Användning  

Denna typkonstruktion används för beklädnad med större plattor 0,15- 0,5 m², med tjocklek 20 - 30 mm, och när man genom format, fogindelning och mönster vill skapa karaktär åt väggen. 
Inget krav på vattentäthet får föreligga.  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på bakmur, Stenplattor, Cementbruk, Montering,  Fogning, Krav på färdig beklädnad, Rengöring, Underhåll . .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]