..
...
Väggbeklädnad, ÖV 2
Väggbeklädnad av natursten inomhus.
Plattor i tunnskiktsmassa i torra utrymmen.
 
 
Definition  
  
Med denna typkonstruktion avses montering av naturstensplattor i tunnskiktsmassa utan hållarkramlor på formstabilt väggunderlag i utrymmen utan krav på vattentäthet.  
  
Användning  

Denna typkonstruktion används för beklädnad med naturstenplattor, vanligtvis med tjocklek 10-20 mm och när beklädnadens höjd är måttlig. 
Föreligger krav på vattentäthet i beklädnadsskiktet skall tätskikt anbringas före plattmontage enligt regler för våtrum. 
Vid större och tjockare plattor bör typkonstruktion ÖV1 användas.  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på bakmur, Stenplattor, Cementbruk, Montering,  Fogning, Krav på färdig beklädnad, Rengöring, Underhåll . .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]