..
...
Väggbeklädnad, ÖV 3
Väggbeklädnad av natursten inomhus.
Plattor i elastisk tunnskiktsmassa i torra utrymmen.
 
 
Definition  
  
Med denna typkonstruktion avses montering av naturstensplattor i elastisk tunnskiktsmassa utan hållarkramlor på ej helt formstabilt väggunderlag i utrymmen utan krav på vattentäthet. Mindre rörelser i väggunderlaget kan få förekomma, vilket också är den stora skillnaden mellan denna typkonstruktion och typkonstruktion  
ÖV2 - Plattor i tunnskiktsmassa.  
  
Användning  

Denna typkonstruktion används för beklädnad med naturstenplattor, vanligtvis med tjocklek 10-20 mm och när beklädnadens höjd är måttlig, och det finns risk för rörelser och vibrationer i väggunderlaget. 
Föreligger krav på vattentäthet i beklädnadsskiktet skall tätskikt anbringas före plattmontage enligt regler för våtrum.  
 

Utarbetat av Ölandssten AB, det kompletta typkonstruktionsdokumentet behandlar också Krav på bakmur, Stenplattor, Cementbruk, Montering,  Fogning, Krav på färdig beklädnad, Rengöring, Underhåll . .Kontakta oss för ytterligare information.
..
Webmaster   [email protected]