Ruivina

Typ av material Marmor
Densitet 2715 kg/m3
Tryckhållfasthet 95,2 MPa
Böjhållfasthet 27 MPa
Avnötning

1075 cm3/m2
Vatten- absorbation 0,14 vikt.%

 

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

Portugal.
Användningsområde: Fönsterbänkar, projekt

Viktigt att tänka på:

Denna marmor tillverkas i variationer mörk och ljus.
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer.