Mahogany

Typ av material Granit
Densitet 2709 kg/m3
Tryckhållfasthet 147 MPa
Böjhållfasthet 17,9 MPa
Avnötning
125 cm3 /m2
Vatten- absorbation 0,14 vikt.%

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

Sverige, Småland i närheten av Oskarshamn.
Användningsområde: Bänkskivor, projekt

Viktigt att tänka på:

Färgvariation kan förekomma
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer.