Svart Svensk Diabas

Typ av material
Granit
Densitet

2971 kg/m3

Tryckhållfasthet 267 MPa
Böjhållfasthet 29,3 MPa
Avnötning
125 cm3/ 50cm2
Vatten- absorbation 0,04 vikt.%

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

Sverige. Stenbrotten finns i en geografisk linje från sydväst mot nordost.
Användningsområde: Golvplattor, bänkskivor, projekt, råplattor

Viktigt att tänka på:

 

 

 

Diabas är en mörk lavabergart, som kommit upp från de stora djupen. Den har kristalliserats i sprickor och släppor i jordskorpans övre partier. Diabasen kallas ofta "svart granit". Den svenska diabasen är känd över hela världen som en av de mest exklusiva stensorterna på marknaden. Stenbrotten ligger i södra Sverige mellan Kristianstad och Värnamo. Produktionen är mödosam och den andel av sten som idag kan användas är blyg-samma 2-3%, om inte reststenen krossas till makadam.
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer.