Verde Maritaka

Typ av material Gnejs
Densitet  
Tryckhållfasthet 2225-2265 kg/cm2
Böjhållfasthet 114-118 kg/cm2
Avnötning
175 cm3 / 50cm2
Vatten- absorbation 0,20-0,24 vikt %

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

Brasilien
Användningsområde: Bänkskivor, golvplattor

Viktigt att tänka på:

Mycket låg färgvariation
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer.