206-342
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, i övrigt grovslipad. Dekoren skulpterad
4
Framsidan, toppen och kanterna samt sockelns översida polerade i övrigt grovslipad. Dekoren skulpterad.
5
Alla ytor polerade utom baksidan, som grovslipas. Dekoren skulpterad.
8
Alla ytor polerade (helpolerad). Dekoren skulpterad.
13
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
40 80
50 90
50 100
60 120