236-044
Ljusgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan flammad, kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad.
2
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
40 80
50 90
50 100
60 120