Produkter
Smala/ höga minnesstenar, del I
Klicka på bilderna för mer information

101-001 Hallandia Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
101-010 Mörkgrå SG Granit
Framsidan finhuggen. Dekor och text djupblästrad, stil 57.
101-024 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil special.
101-098 Mörkgrå SG Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil special.
101-099 Violett Granit
Framsidan polerad. Dekor och text polerad, stil special. 
101-753 Röd Vånga Granit
Text polerad, fristående, stil 53. Dekor skulpterad på framsida och runt kanterna.
101-776 Svart Granit
Framsidan polerad. Dekor och text försänkt, stil 56.
101-779 Svart Granit
Framsidan polerad. Text försänkt, stil 56. Dekor polerad.
202-019 Röd Vånga Granit
Framsidan finhuggen. Dekor och text djupblästrad, stil 55.
202-772 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text försilvrad, stil 53. Dekor polerad.
202-777 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil 56. Dekor polerad.
203-750 Mörkgrå SG Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 56.
205-021 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekor och text förgylld, stil special.
205-049 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. text polerad i spegel, stil 51. Dekor försänkt.
 
205-758 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil 56.
205-774 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text Förgylld, stil 52. Dekor polerad.
206-155 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil special. Dekor polerad med konturspår.
206-342 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor skulpterad.
230-037 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad med kantslag. Dekor och text förgylld, stil 57.
233-013 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen med blästrat kantslag. Dekor och text djupblästrad, stil 62.
 
236-044 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad, stil special.
236-180 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad. Dekor och text djupblästrad.
265-007 Svart Granit
Framsidan polerad. Text förgylld, stil special. Dekor polerad.
268-013 Ljusgrå Granit
Framsidan finhuggen. Dekor och text djupblästrad, stil special.
270-181 Ljusgrå Granit
Framsidan polerad. dekor och text svartmålad, stil 57.
338-182 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Dekor och text gråvitmålad, stil special.
340-340 Röd Vånga Granit
Framsidan polerad. Text gråvitmålad, stil special. Dekor skulpterad.
341-020 Ljusgrå Granit
Framsidan flammad med försänkt finhuggen textyta. Dekor och text svartmålad, stil special.
 
392-427 Ljusgrå och Svart Granit
Textstenarnas framsidor polerade. Dekoren och texten förgylld, stil 56.
400-132 Röd Vånga Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil special. Djupblästrat spår kring dekor.
419-415 Svart Granit
Dekor och text polerad, fristående, stil special. Grovslipad kvartsstav.