610 - 000
Ljusgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Helt grovslipad.
5
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 80
60 90
65 110