621- 006
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Helpolerad.
Begär offert !
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 65
60 70
60 80
60 90
60 100