656 - 496
Ljusgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Alla ytor finhuggna. Sockeln grovslipad.
5
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
75 65 50
80 70 55
90 80 60
95 85 65
100 90 70
110 100 75