838 - 751
Mörkgrå SG Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan finhuggen, kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad. 2
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 45 65
60 50 70
60 50 80
70 60 90
70 60 100