845 - 502
Hallandia Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan finhuggen med finhugget kantslag, i övrigt grovslipad.
9
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
45 65
45 70
50 70
50 80
50 90
50 100
60 90
60 100
60 120
65 110