848 - 605
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, i övrigt grovslipad. 15
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 65
60 70
60 80
60 90
60 100