850 - 770
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad. Dekoren skulpterad.
3
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
45 65
45 70
50 70
50 80
50 90
50 100
60 90
60 100
60 120
65 110