933 - 262
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, kanterna råbearbetade, i övrigt grovslipad. Korset polerat på skålformad botten. (Utförande enligt foto). (spec.)
A.
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
40
40
45
50
50
55
60
60
65
70
70
75