Botticino Classico

Typ av material Marmor
Densitet 2682 kg/m3
Tryckhållfasthet 2161kg/cm2
Böjhållfasthet  
Avnötning
 
Vatten- absorbation 0,55 vikt.%

 

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

I nordöstra delen av Italien. Bryts i Frattabergen i ett område med namnet Botticino.
Användningsområde: Golvplattor

Viktigt att tänka på:

 

 

 

 

 

Vårt material är ett "originalmaterial" brutet i det riktiga Botticinoberget och förädlat av ett företag som bara arbetar med detta material.
På marknaden finns billigare material som kallas Botticino Semi Classico. Ibland är det riktig Botticino Classico, men utsorterad och av andra sort, dvs det kan ha färgskiftningar och ådring utanför Botticino Classicos tillåtna gränser. Det som emellertid är den största risken, och som tyvärr är det vanligaste, är att materialet är brutet i ett annat berg (Fiorito) på baksidan av det ovan refererade. Materialet där har helt andra egenskaper och borde absolut ej innehålla namn som associerar till Botticino. Var försiktig om du skall gå ifrån originalet. .
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer enligt nedan.