Offerdal Skiffer

Typ av material Glimmer Skiffer
Densitet 2740 kg/m3
Tryckhållfasthet 252 MPa
Böjhållfasthet 34,7 MPa
Avnötning
9,5 cm3/ 50 cm2
Vatten- absorbation 0,11 vikt %

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe:

Offerdal i Jämtland
Användningsområde: Fasader, golvplattor, trappor och som trädgårdssten

Viktigt att tänka på:

 
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer.