ÖLANDSSTEN RÖD B1

Typ av material Kalksten
Densitet 2640 g/cm3
Tryckhållfasthet 172 MPa
Böjhållfasthet 18 MPa
Avnötning

840 / 1180 cm3/m2 (torrt/vått)
Vatten- absorbation 0,9 vikt.%

 

 

 

 

 

 

 

 

Brytningsställe: Öland
Användningsområde: Plattor
Viktigt att tänka på:  
Det kan finnas olika färg- och strukturvariationer enligt nedan.