ÖLANDSSTEN GRÅ G2H

Typ av material Kalksten
Brytningsställe Öland
Viktigt att tänka på  

Densitet

2670 g/cm3  
Tryckhållfasthet 141MPa
Böjhållfasthet 16 MPa
Avnötning


620 / 1020 cm3/m2 (torrt/vått)  
Vattenabsorbation 0,4 vikt. %
Användningsområde Plattor
Olika färg- och strukturvariationer