101-010
Mörkgrå SG Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan finhuggen, i övrigt grovslipad.
1
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
40 80
50 90
50 100
60 120