101-753
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Texten polerad, fristående, på finhuggen botten, i övrigt grovslipad. Skulpterad dekor.
8
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
45 65
45 70
50 70
50 80
50 90
50 100
60 90
60 100
60 120
65 110