205-774
Röd Vånga Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan polerad, i övrigt grovslipad.
2
Framsidan, toppen och kanterna samt sockelns översida polerad, i övrigt grovslipad.
9
Alla ytor polerade utom baksidan, som grovslipas.
10
Alla ytor polerade (helpolerad).
11
Tabell över lämpliga storlekar:
Synlig sockels bredd: Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 45 65
60 50 70
60 50 80
70 60 90
70 60 100