233-013
Ljusgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan finhuggen med blästrat kantslag, kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad.
2
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
45 65
45 70
50 70
50 80
50 90
50 100
60 90
60 100
60 120
65 110