242-000
Grå Bjärlövs Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Helt råarbetad. Tjocklek 14 - 18 cm.
2
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
65 50
70 55
80 60
85 65
90 70
100 75