268-013
Ljusgrå Granit

Beskrivning: Prisgrupp:
Framsidan finhuggen, kanterna råarbetade, i övrigt grovslipad.
2
Tabell över lämliga storlekar:
Textstenens bredd: Höjd över mark:
50 65
60 70
60 80
60 90
60 100